Sprawozdania statystyczne

Na podstawie §11 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.z 2015, poz.2316) udostępniamy dla Państwa roczne i półroczne sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu, sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.