Nieodpłatna pomoc prawna

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255 ze zm.) od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej.


Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) może otrzymać:

 • młodzież do 26 roku życia (po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2044 r. o pomocy społecznej),
 • osoby, które ukończyły 65 lat (po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa
  w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny),
 • kombatanci (po przedłożeniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
 • weterani (po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa),
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną (po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności),
 • kobiety w ciąży (po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę).

 

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
  z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym
  i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Lokalizacja oraz harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Krasnostawskiego  znajduje się na stronie Powiatu  pod linkiem:

http://krasnystaw-powiat.pl/strona-153-nieodplatna_pomoc_prawna.html

 

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejnowy w Krasnymstawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejnowy w Krasnymstawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejnowy w Krasnymstawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
b/d