Mediacje

Informacje ogólne dotyczące mediacji

MEDIACJA to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych. Mediatorów na listę wpisuje i skreśla Prezes Sądu Okręgowego. Aktualne listy mediatorów są dostępne na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Zamościu.

 

Wykaz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego

 

Uprzejmie informujemy, iż w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji w dniach 14-18 października 2019 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Krasnymstawie w dniu 14 października 2019 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 odbędzie się dyżur mediatora sądowego Pani Joanny Krystyny Antoszewskiej-Komorskiej.

Rejestr zmian dla: Mediacje