Mediacje

Informacje ogólne dotyczące mediacji

MEDIACJA to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych. Mediatorów na listę wpisuje i skreśla Prezes Sądu Okręgowego. Aktualne listy mediatorów są dostępne na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Zamościu.

 

Wykaz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego

 

 

 

DYŻUR MEDIATORA W SIEDZIBIE SĄDU REJONOWEGO W KRASNYMSTAWIE:

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00 - 12.00 w budynku tut. Sądu  w pokoju nr 24 dyżuruje mediator ze Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” z siedzibą w Rzeszowie

Pani Ilona Dzido

Mediator prowadzi mediacje: rodzinne;  cywilne; gospodarcze; szkolne, rówieśnicze i oświatowe; karne  i pracownicze

Rejestr zmian dla: Mediacje