Lista sędziów i referendarzy

I WYDZIAŁ CYWILNY
Sędziowie:

 1. SSR Kopańko Arkadiusz
 2. SSR Smyk Joanna

Asesor sądowy: Magdalena Łysakowska

Referendarz Sądowy: Świś Rafał


II WYDZIAŁ KARNY
Sędziowie:

 1. SSR Arski Arnold
 2. SSR Chałada Paweł
 3. SSR Kaczor Katarzyna
 4. SSR Osiński Wojciech
 5. SSR Tobała Paweł


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

Sędziowie:

 1. SSR Grochecka Barbara
 2. SSR Kaczor Katarzyna

IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

Referendarze sądowi:

 1. Mikita Elżbieta
 2. Świś Rafał

Rejestr zmian dla: Lista sędziów i referendarzy