Kierownictwo Sądu

Prezes Sądu

SSR Joanna Smyk

pok. 104, I Piętro
W sprawach skarg i wniosków
Prezes przyjmuje interesantów
w środy w godz.: 1300 - 1500

Wiceprezes Sądu

SSR Paweł Tobała

pok. 103, I Piętro
W sprawach skarg i wniosków
Wiceprezes przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz.: 900 - 1100

Sekretariat Prezesa

tel./fax 82 576 3305
pok. 104, I Piętro
sekretariat@krasnystaw.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Kierownictwo Sądu