Kasa i konta bankowe

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
22- 300 Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 31
tel. 82 576 28 01, fax 82 576 33 05
NIP: 564-178-84-50

Konto sum na zlecenie

Narodowy Bank Polski O/O Lublin
96 1010 1339 0013 2613 9800 0000

Wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty sądowe, opłaty w księgach wieczystych

NBP O/Okręgowy Lublin
59 1010 1339 0013 2622 3100 0000

Konto sum depozytowych

NBP O/Okręgowy Lublin
25 1130 1017 0021 1002 7890 0004

---------------------------------------------------

NUMERY MIKRORACHUNKÓW :


Sąd Rejonowy w Krasnymstawie

70101000551003005017000000

 

 I Wydział Cywilny

43101000551003005017000001

 

II Wydział Karny

16101000551003005017000002

 

III Wydział Rodzinny

86101000551003005017000003

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

59101000551003005017000004


Rejestr zmian dla: Kasa i konta bankowe