Kasa

Kasa

Krasnystaw, 22-300
ul. Poniatowskiego 31,
tel: 82 576-28-01 do 04 wew. 239,
pok.3, Parter

Kasa czynna codziennie:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 900 do 1300

Kasa prowadzi sprzedaż znaczków opłaty sądowej.

Konta bankowe

Sumy na zlecenie:

Narodowy Bank Polski O/O Lublin
96 1010 1339 0013 2613 9800 0000

Wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty sądowe, opłaty w księgach wieczystych:

NBP O/Okręgowy Lublin
59 1010 1339 0013 2622 3100 0000

Konto sum depozytowych

NBP O/Okręgowy Lublin
25 1130 1017 0021 1002 7890 0004

---------------------------------------------------

NUMERY MIKRORACHUNKÓW :


Sąd Rejonowy w Krasnymstawie

70101000551003005017000000

 

 I Wydział Cywilny

43101000551003005017000001

 

II Wydział Karny

16101000551003005017000002

 

III Wydział Rodzinny

86101000551003005017000003

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

59101000551003005017000004