Informacja dot. Kancelarii Komorniczej nr I w Krasnymstawie

Uprzejmie informujemy, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Pan Tomasz Fornalski Kancelaria Komornicza nr I w Krasnymstawie, ul. Podwale 6/100, 22-300 Krasnystaw, w trybie art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U.2018,771 ze zm.) poinformował tut.Sąd pismem z dnia 11.07.2019 r. (data wpływu do Sądu), iż w drugim półroczu 2019 r., z uwagi na art. 10 ust. 4 pkt 1 w/w ustawy nie będzie przyjmował spraw z wyboru wierzycieli.

Rejestr zmian dla: Informacja dot. Kancelarii Komorniczej nr I w Krasnymstawie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejnowy w Krasnymstawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Emilia Kopańko
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejnowy w Krasnymstawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Emilia Kopańko
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejnowy w Krasnymstawie
Wytworzył:
Emilia Kopańko - Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Emilia Kopańko
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych