Informacja

2016-02-08

"Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej w zakładce aktualności jest umieszczony komunikat o rozsyłaniu przez podmiot podający się za komornika sądowego mailli z powołaniem się na orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierającego link do rzekomego orzeczenia, którego kliknięcie powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Obecnie ujawnił się kolejny adres internetowy z podaniem danych innego komornika i identycznej treści mailem wraz z linkiem.

Bardzo proszę o nagłośnienie tego faktu i ostrzeżenie przed takimi fałszywymi wiadomościami. Ani Sąd ani komornicy sądowi nie kontaktują się z innymi podmiotami bez wcześniejszego kontaktu mailowego ze strony tego podmiotu. W szczególności komornicy zawiadamiając o wszczęciu egzekucji mają obowiązek uczynić to przesyłając zawiadomienie w formie pisemnej a nie mailowej. Wskazana w mailu sygnatura akt Sądu Okręgowego jest fałszywa, a w Sądzie Okręgowym takie sygnatury nie występują.

Sąd Okręgowy w tej sprawie wystąpił z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa."

Poniżej podajemy treść korespondencji mailowej, o której mowa w informacji Rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Szczecinie:

"Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Roman Kaczorowski zawiadamia, że 08-02-2016 roku zostanie wykonana egzekucja komornicza w Państwa nieruchomości. Egzekucja jest prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego, który stanowi: Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 21-07-2015 r., sygn. akt I ACa 324/15 zaopatrzony klauzulą wykonalności z dnia: 15-12-2015 r.

Wyrok z uzasadnieniem: pobierz sygn. akt I ACa 324/15

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Roman Kaczorowski".

Rejestr zmian dla: Informacja