Majatek jednostki

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie dysponuje następującym majątkiem:

  1. Udział 1850/2129 w nieruchomości zabudowanej położonej w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31 oznaczonej nr 3059 o pow. 0,3453 ha.
  2. Majątek ruchomy (stan na dzień 31.12.2010 r.) w postaci środków trwałych łącznie z budynkami o wartości 1.032.861 złotych oraz pozostały majątek o wartości 449 168,20 złotych.