III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Krasnystaw, 22-300
ul. Poniatowskiego 31,
tel: 82 576-28-01 do 05 w.225
fax: 82 576 33 05

Przewodnicząca Wydziału

Sędzia Barbara Grochecka

pok.203, II Piętro

Kierownik Sekretariatu

Beata Lenard

e-mail: rodzinny@krasnystaw.sr.gov.pl

pok.204, II Piętro

Właściwość rzeczowa

rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich