Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów

ul. Poniatowskiego 31, 22 - 200 Krasnystaw - pokój nr 2

tel. 82 576 28 01 - 05;  e-mail: boi@krasnystaw.sr.gov.pl

UWAGA

Czas oczekiwania na połączenie z pracownikiem BOI może zostać wydłużony z uwagi na bezpośrednią obsługę interesantów w budynku Sądu


Biuro przyjmuje interesantów: poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00

                                                      wtorek- piątek w godzinach od 8:00 do 15:00

Zakres działania:

1) udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych

2) wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po otrzymaniu z właściwego wydziału;

3) wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

4) kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

5) udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

6) udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach,  których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

7) udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

8) informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także o adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

9) udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Czytelnia Akt

ul. Poniatowskiego 31

22-3-00 Krasnystaw

tel. 82 576 28 01- 05

e-mail: czytelnia@krasystaw.sr.gov.pl

 

Regulamin BOI

Standardy obsługi interesanta

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejnowy w Krasnymstawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Emilia Kopańko
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejnowy w Krasnymstawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Emilia Kopańko
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejnowy w Krasnymstawie
Wytworzył:
Emilia Kopańko - Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Emilia Kopańko
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejnowy w Krasnymstawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-28
Publikacja w dniu:
2019-03-28
Opis zmiany:
b/d